tørrfisk

Bilde fra NRK, se link til artikkel nederst.
Fra januar til april kommer enorme mengder skrei svømmende fra Barentshavet til norskekysten og Lofoten for å gyte. Det spesielle kystklimaet her ute, 110 kilometer fra kysten, gjør det mulig å tørke skreien over en lengre periode enn noen annet sted i verden, og vi kan, når forholdene ligger til rette, lufttørke skrei opp til 14 kg. Skreien blir hengt på hjell fra først i februar til først i april, og er ferdig tørket fra midten av mai til slutten av juni.
Tørrfisken fra Lofoten har fått champagnestatus:
Les fra NRK.no, her!


Årets sjømatkokk 2016

Aperitif 16.06.2016: Årets sjømatkokk, Andrè Larsen, til høyre, og assistent Jon Erlend Matre
Lofotkokker best med tørrfisk
Det ble slik det burde være i Årets Sjømatkokk-konkurranse.
Nemlig slik at den som er nærmest til råvarene, også er dyktigst.....
les alt i Apèritif her!

Linker:
Gadus morhua:
http://www.bjornhenrymosth.com/p/gad.html
Tørrfisk fra Lofoten:
https://goo.gl/hCHQf0
Wikipedia:
https://goo.gl/JQZ560
Bjørn-Petter Findstad:
https://goo.gl/XQNSzt