pilegrimskjell

Apostelen Jakob. St.Jacques på vestfronten av Nidarosdomen.
Det er han med hatten og staven.
Pilegrimenes apostel. 
Pecten Maximus, kamskjellet var hans symbol. 
Derfor ble det som på norsk er kamskjell til pilegrimskjell på alle andre språk. 
På fransk: Coquille St.Jacques  
Pilegrimskjellet var med som merker på skulderen av hans kappe og hatten. Hatten og staven var også alltid med han på hans vandringer.
Jakob var en av Jesus første apostler. Han var bror til apostelen Johannes. De var sønner av Zebedee og Salome. Les mer om Apostelen Jakob på Wikipedia:
Han er pilegrimenes apostel og pilegrimsskjellet var hans viktigste symbol. 
Derfor har også Pecten Maximus, Pilegrimsskjell fått dette navnet i hele den kristne del av verden. 
Bare ikke i Norge hvor vi kaller det "Kamskjell" og tror at det kommer fra oljeselskapet Shell sin firmalogo.

Apostelen Jakob ble henrettet ved halshogging av Herodes i ca. år 40 (Ap.gj. 12,2). I følge legenden ble han gravlagt i Spania. Da graven ble ”funnet” på 800-tallet, startet pilegrimsvandringen til hans grav i Santiago de Compostela:
”St Jakobs by på englemarken”. 
Det er en forunderlig historie om hvordan Jakobs legeme ble fraktet fra Jerusalem til Spania, hvordan graven ble ”funnet” 800 år seinere og hvilke konsekvenser dette fikk både for statsdannelsen og det religiøse liv i Spania.

"En legende fra 800-tallet forteller at etter Jakobs martyrium brakte hans disipler Athanasius og Theodor legemet ombord på et skip og lot en engel styre det. 
Mange mirakler skjedde under transporten; selv Spanias dronning skal ha omvendt seg. 
Skipet landet i Galicia, Nord-Spania, nøyaktig samme sted hvor Jakob gikk i land da han misjonerte i Spania, hvor hans disipler begravde ham i Iria Flavia og bygde en liten kirke over graven. 
Da disiplene døde, ble de begravd sammen med ham. Under kristenforfølgelsene under keiserne Decius, 249-51 og Diokletian, 284-305 forfalt kirken, og da vestgoterkongen Leovigild noen århundrer senere innførte den arianske vranglære i Spania, ble stedet glemt, og bare en muntlig tradisjon om apostelen Jakob holdt seg.
Da de siste kristne samlet seg i Nord-Spania for å drive muslimene ut av landet, så eneboeren Pelayo en natt en gang mellom 824 og 829 et uforklarlig lys fra en busk. 
Dette lyset kom igjen natt etter natt, og til slutt ga han biskop Theodemir av Iria Flavia beskjed. Han lot busken grave opp, og under den fant man legemene til Jakob og disiplene. 
Da kong Alfons II fikk høre om det, bygde han en kirke over graven. En annen versjon sier at biskopen i 830 ved stranden fant den ødelagte sarkofagen til Jakob på et sted som kaltes «Campus Stella», stjernemarken. Iria Flavia var etter tradisjonen stedet hvor Jakob gikk i land da an kom til Spania for å misjonere.

Pilegrimsvandringene til Santiago de Compostela tok altså til straks etter at graven ble ”funnet”, og Santiago har etter det vært det viktigste pilegrimsmål i Europa etter Roma. 
På 12- og 1300-tallet, da pilegrimsvandringene var på sitt høyeste, besøkte 500.000 pilegrimer Santiago de Compostela pr år. 
Den gangen hadde Europa 50 millioner innbyggere. Gjennom årene har antallet pilegrimer variert. ”Moderne” pilegrimsvandring startet på 1980-tallet. Det ble registrert 250.000 pilegrimer i Santiago de Compostella i 2015. 
For å bli registrert som pilegrim, må du enten gå, sykle, bruke hest eller rullestol.
Den mest kjente pilegrimsveien, Camino Francaise, den franske veien, har vært i bruk fra år 951 da biskop Gottschalk vandret fra Le Puy-en Vely i Massif Central i Frankrike til Santiago de Compostela. Men det er også merkede pilegrimsveier blant annet fra sør i Spania, fra Portugal og fra Baskerland. 
Den tradisjonelle pilegrimen er utstyrt med bredbremmet hatt, vannflaske (kalabas), pilegrimsstav og pilegrimskjell. Pilegrimskjellet er et symbol spesielt for santiagopilegrimene. 
Caminoen (pilegrimsveien) var merket med pilegrimskjell i alle varianter. På merkesteiner langs veien var keramiske fliser med pilegrimskjell innfelt i steinen eller skjellene var hogget direkte inn i steinen......fra Pilegrimsfellesskapet St.Jacob pilegrimstur til Galicia:
klikk her!
Ved Nidarosdomen har det ved flere anledninger vært arrangert spesielle arrangement for Apostelen Jakob.
Se bildet under hvor han har fått en vakker krans med et pilegrimskjell,