pilegrimskjell

Apostelen Jakob. St.Jacques på fransk.maleri av Rembrandt. 
Pilegrimenes apostel. Pecten Maximus skjell var hans symbol. Og det ble pilegrimskjellet. På fransk:
Coquille St.Jacques  -link:wikipedia
Se pilegrimsskjellet på skulderen av hans kappe og hatten. Hatten og staven var også alltid med han på hans vandringer.
Jakob var en av Jesus første apostler. Han var bror til apostelen Johannes. De var sønner av Zebedee og Salome. Les mer om Apostelen Jakob på Wikipedia:
Han er pilegrimenes apostel og pilegrimsskjellet var hans viktigste symbol. Derfor har også Pecten Maximus, Pilegrimsskjell fått dette navnet i hele den kristne del av verden. Bare ikke i Norge hvor vi kaller det "Kamskjell" og tror at det kommer fra oljeselskapet Shell sin firmalogo.

Apostelen Jakop finner vi også i Nidarosdomen. På vestfronten. Med sin hatt, stav og pilegrimskjell


Apostelen Jakob ble henrettet ved halshogging av Herodes i ca. år 40 (Ap.gj. 12,2). I følge legenden ble han gravlagt i Spania. Da graven ble ”funnet” på 800-tallet, startet pilegrimsvandringen til graven, til Santiago de Compostela, ”St Jakobs by på englemarken”. Det er en forunderlig historie om hvordan Jakobs legeme ble fraktet fra Jerusalem til Spania, hvordan graven ble ”funnet” 800 år seinere og hvilke konsekvenser dette fikk både for statsdannelsen og det religiøse liv i Spania.
Pilegrimsvandringene til Santiago de Compostela tok altså til straks etter at graven ble ”funnet”, og Santiago har etter det vært det viktigste pilegrimsmål i Europa etter Roma. På 12- og 1300-tallet, da pilegrimsvandringene var på sitt høyeste, besøkte 500.000 pilegrimer Santiago pr år. Den gangen hadde Europa 50 millioner innbyggere. Gjennom årene har antallet pilegrimer variert. ”Moderne” pilegrimsvandring startet på 1980-tallet. Det ble registrert 125.000 pilegrimer i Santiago de Compostella i 2008. For å bli registrert som pilegrim, må du enten gå, sykle, bruke hest eller rullestol.
Den mest kjente pilegrimsveien, Camino Francaise, den franske veien, har vært i bruk fra år 951 da biskop Gottschalk vandret fra Le Puy-en Vely i Massif Central i Frankrike til Santiago de Compostela. Men det er også merkede pilegrimsveier blant annet fra sør i Spania, fra Portugal og fra Baskerland. 
Den tradisjonelle pilegrimen er utstyrt med bredbremmet hatt, vannflaske (kalabas), pilegrimsstav og pilegrimskjell. Pilegrimskjellet er et symbol spesielt for santiagopilegrimene. Caminoen (pilegrimsveien) var merket med pilegrimskjell i alle varianter. På merkesteiner langs veien var keramiske fliser med pilegrimskjell innfelt i steinen eller skjellene var hogget direkte inn i steinen......fra Pilegrimsfellesskapet St.Jacob pilegrimstur til Galicia: