fredag, oktober 19, 2018

Norwegian Harvest AS - Ungdommer i Hamarøy starter nytt firma


Fra Avisa Nordland, fredag 19.10.18
Framtiden kan ligge i makroalger, nytt firma satser i Hamarøy
Milliardverdier i tang og tare
Selskapet, Norwegian Harvest AS, søkte i sommer om konsesjon for å kunne drive med akvakultur i flytende anlegg på lokaliteten Lamøystraumen utenfor Finnøy i Hamarøy.Søknaden omfatter dyrking av flere arter makroalger, det vil si tang og tare.Nærings- og fiskeridepartementet mottok søknaden i august og har nå bedt Hamarøy kommune å vurdere søknaden, og i samråd med søkeren, legge den ut til offentlig ettersyn i en periode på fire uker.

Norwegian Harvest AS består av sju personer fra kommunen som ønsker å utnytte havområdet rundt Hamarøy til produksjon av makroalger; 
Styreleder Trym Falao og styremedlemmene: 
Sverre Christian Solheim Eriksen 
Are Robert Strand 
Dag-Jarle Kristiansen 
Kurt Eliassen 
Ketil Johansen 
Petter Herman Staal
Selskapets formål er dyrking, høsting og foredling av alger.Styreleder Trym Falao sier til Avisa Nordland at selskapet er nyetablert og i gang med å bygge opp nødvendige kunnskaper om næringen.
Milliardverdier
Det er anslått at Norge, innen 2050, kan produsere 20 millioner tonn makroalger til en årlig verdi av 40 milliarder kroner.
- Det er spennende å satse på en næring som er spådd så stor vekst. 
Samtidig vet vi at det er relativt kapitalkrevende å komme i gang med dyrking av makroalger i full skala. Det er også behov for anlegg og utstyr til å hente opp produktene fra sjøen. Vi har søkt om konsesjon for en årlig produksjon på 150 tonn, men foreløpig vet vi lite om hvordan forholdene for dyrking av makroalger ligger til rette utenfor Hamarøy, understreker Trym Falao.
Søker støtte
Norwegian Harvest AS har søkt Hamarøy kommune om økonomisk støtte på 30.000 kroner fra næringsfondet til å dekke de første kostnadene til utvikling av kompetanse og strategi i 2018.– Norwegian Harvest AS har mye arbeid foran seg før et suksessfylt produkt kan komme ut på markedet. 
- Selskapet har som mål å komme i gang med prøveproduksjon i 2018, som kan høstes i 2019. Videre er målet å kunne sette opp et dyrkingsanlegg som kan produsere 100 tonn i løpet av 2019 og høste, prosessere og distribuere dette i 2020, framgår det av søknaden til kommunen.
– Vi vil først teste ut om det er grunnlag for å drive med produksjon av makroalger. Dette er en relativt ny bransje der det foreløpig er utfordrende å få til kommersiell drift.
– Markedet for makroalger er foreløpig relativt lite utforsket. Norwegian Harvest AS ønsker å være med på den videre utforskningen, sier Trym Falao til Avisa Nordland.