onsdag, juli 04, 2018

Alger: Verdens største biomasse fremtidens fiskefor?


Alger, latin Algae, er verdens største biomasse.

"Biomasse er en betegnelse på den totale vekten av levende organismer i en sammenheng. I biologi brukes begrepet for å oppgi bestanden av organismer av en bestemt type eller på et gitt sted, men uttrykket brukes også som generell betegnelse på brensel fra trær og planter, gjødsel, skogsavfall og brenntorv til bruk i oppvarming."
Kilde Wikipedia

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi har startet prosjektet:
Alger for fremtiden:
https://www.nibio.no/prosjekter/algae-to-future-a2f
Omtalt i Tekfisk:
https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=60770

Plancton Marino, spansk firma. Har produkter klar for restaurantmarkedet.
Ángel León "Chef del mare" i Spania har vært med på utviklingen:


Ángel León, restaurant Aponiente etablert i en gammel mølle drevet av tidevannet i El Puerto de St.Maria, like ved Cadiz