lørdag, juni 23, 2018

Tjeld - Haematopus ostralegus - hviler på berget ved flomålet