tirsdag, mars 06, 2018

Credo Heidi har fått Parabere Forum 2019 til Oslo
Heidi Bjerkan var med på etableringen av Parabere Forum i Barcelona 2015

Igår, mandag 5 mars ble årets Parabere Forum avsluttet i Malmø. Det ble da annonsert at søknaden fra Heidi Bjerkan om å arrangere Parabere Forum 2019, 3 og 4 mars, i Oslo var akseptert.
      
PARABERE Forum er en uavhengig internasjonal plattform med kvinners synspunkter og stemmer på viktige tema om mat.
PARABERE Forum forplikter seg til å forbedre og utvikle:
- Gastronomi, mat, ernæring og landbruk ved å påvirke ledere i næringsliv og akademia.
les mer på deres hjemmeside:
http://parabereforum.com/

Se også omtale i The Guardian, klikk her!