søndag, oktober 15, 2017

Baskerne og de arktiske vikingene

Baskiske hvalfangere, 1573

Baskiske hvalfangere jaktet hval i Atlanterhavet fra år 670 og frem til 1713. Jaktarealet for denne hvalfangsten omfattet ikke bare hjemme i Bisqayabukta, men strakte seg helt opp til Spitsbergen i nord og så langt sør som til Brasil.
Det ble derfor knyttet sterke bånd mellom de arktiske vikingene i Nord-Norge og de baskiske hvalfangerne.
Det ble utvekslet erfaringer på mange praktiske områder om hvalfangst og fiskerier. 
Den absolutt viktigste kunnskapen Baskerne tok med seg fra den arktiske vikingen var hvordan de skulle bygge havgående skip. Det var bare vikingene som kunne bygge slike skip på den tiden.
Det var på sine tokt til Nord-Norge at Baskerne oppdaget den vandrende fisken, Skrei, Gadus morhua. De fulgte vikingenes ruter og ble klar over vandringsmønsteret for Skreien. Den omfattet hele den nordlige halvkule.
De fulgte vikingene til Newfoundland. Det ble Baskernes viktigste fiskeområder for Skrei, Gadus morhua. Og også deres hemmelighet. Ingen i Europa kunne forstå hvordan Baskerne kunne finne slike mengder med Skrei.
Baskerne hadde salt. De flekket skreien og saltet den ombord i båtene. Fraktet den til Baskerland og hadde kontroll på omsetningen av all saltfisk i Europa i flere hundrede år. 
Baskerne har alltid vært, og er fortsatt, veldig dyktig til å knytte allianser istedet for å starte kriger. En slik nær allianse med den katolske kirka i flere hundrede år var en viktig faktor for å bevare hegemoniet i saltfisk omsetningen. Det er også den kulturelle bakgrunnen for hvorfor salt Skrei er sterkt forankret i matkulturen på den Iberiske halvøy, Spania og Portugal.


Eubalaena glacialis, Nordkaper eller nordatlantisk retthval er en av to bardehvaler i retthvalslekten.
Kilde:Wikipedia
Eubalaena glacialis var den hvalarten Baskerne jaktet på, se utbredelsen av den på bildet under:
Baskerland og Newfoundland er merket med rødt

Nordkaper kan veie opp til 100 tonn og har den egenskapen at den flyter når den er død. Derfor var den også en art som det var mulig å jakte på.
Kilde:
https://abagond.wordpress.com/2014/03/31/basque-whalers/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar