mandag, mars 27, 2017

Berit Nordstrand: Smøremyk rapskokos


Varedeklarasjonen på pakningen viser at det er 57% raps olje og 4% fra shea og kokosfett. Resten er ingredienser for at det skal bli smøremykt.
Mitt spørsmål er: Hvor høyt prosent nivå må det være i et produkt for at det kan fremheves på pakningen? Her ser det ut som raps og kokos er likeverdige ingredienser. Men forholdet er som det fremgår over, 57% rapsolje og 4%, fett fra shea og kokos nøtter. Uten engang å definere hvor stor andel det er av hver av disse to olje typene. Om jeg antar at det er like deler så vil det bety at det bare er 2% olje fra kokos og 2% olje fra shea nøtter.
Da burde det i det minste være skrevet på pakningen: "rapskokosshea" og ikke bare rapskokos.
Det fremgår heller ikke av varedeklarasjonen om dette er kaldpresset olje. Det gjelder for alle tre typene: Raps, kokos og shea.

Her er svaret jeg fikk på mail fra Synnøve Finden:
Takk for din henvendelse angående Smøremyk Rapskokos.
Det er hyggelig at du ønsker å omtale vårt produkt, og fint at du ønsker å informere forbrukerne.
Andelen kokosolje er angitt, dette er 4%.
Andelen shea og kokosolje er på 18% til sammen, men det er kun merkepliktig å angi andelen av ingredienser som trekkes fram på forsiden.
Derfor er andel rapsolje og kokosolje angitt.
Det er ikke krav til hvor stor andel det skal være av en ingrediens for å fremheve denne, kun krav til at andelen skal angis.
Det er ikke lovpålagt å merke med om oljene er kaldpresset, og i dette produktet er oljene ikke kaldpresset.
Ta gjerne kontakt igjen dersom du har flere spørsmål angående våre produkter.
Ha en fin ettermiddag!
Med vennlig hilsen / Best regards
Anne Flaten-Løvås 
________________________ 
Kvalitetssjef/Quality Manager
Synnøve Finden
2560 Alvdal

Refleksjon:
1. Det bør være en nedre grense i prosenter i et produkt før du kan presentere det som en viktig del. I dette tilfellet er det kokos som plasseres sentralt på pakningen. Og det er bare 4% av produktets innhold.
Om det ikke finnes en retningslinje fra myndigheten for en slik regel, så er det etiske retningslinjer for hvert enkelt individ som burde overføres til bedriftskulturen. 
4% innhold fortjener ikke en slik oppmerksomhet.
2. Innholdet av oljer i mat med en profilering av et produkt som skal ha helsefordeler bør, absolutt, være kaldpresset. Og om det ikke er kaldpresset så må vi forbrukere bli opplyst om kvaliteten, basert på ISO standard, på oljen. Spesielt dette produktet som inneholder 75% olje. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar