mandag, juni 20, 2016

Tørrfisk fra Lofoten i Champagne divisjonen

Bilde fra NRK, se link til artikkel nederst.

Fra januar til april kommer enorme mengder skrei svømmende fra Barentshavet til norskekysten og Lofoten for å gyte. Det spesielle kystklimaet her ute, 110 kilometer fra kysten, gjør det mulig å tørke skreien over en lengre periode enn noen annet sted i verden, og vi kan, når forholdene ligger til rette, lufttørke skrei opp til 14 kg. Skreien blir hengt på hjell fra først i februar til først i april, og er ferdig tørket fra midten av mai til slutten av juni.

Tørrfisken fra Lofoten har fått champagnestatus:

Les fra NRK.no, her!