torsdag, mai 05, 2016

Skrei 2016

Norge eksporterte 5,160 tonn (MT) av Skrei i årets sesong. Januar til og med april 2016. Sesongen har vært preget av høye priser og sterk etterspørsel.

1996, for tyve år siden, startet, Det Norske Sjømatrådet (NSC), en kampanje for å stimulere eksporten av skrei. Det var også første gang ordet "Skrei" ble benyttet som et internasjonalt ord i eksporten. Skrei, ordet, ble internasjonalt først brukt i Bocuse d'Or kokkekonkurransen i Lyon. Idag et etablert ord over hele verden. Faktisk, en av få norske ord som har fått gjennomslag som internasjonalt ord. 
Sjekk ordet: Skrei på google translate i forhold til språk.

Ordet, Skrei, kommer fra det gammelnorske ordet: "Skridaren" som betyr vandreren. Og det passer på Skreien som hvert år vandrer fra Barentshavet ned til kysten av Nord Norge for å gyte. Det betyr at den kun er tilgjengelig i en begrenset periode, januar-april, og på grunn av lange distansen den svømmer blir fiskekjøttet fastere og de største fiskene, over 10 kg, får en struktur i kjøttet som ligner på skalldyr. Den "flaker" på samme måte som kjøttet til krabbe og hummer.

For å kunne bli kvalitetsmerket Skrei må den være fullvoksen, 5 år. Den skal ikke ha gytt. Huden må være uten merker eller striper. Må pakkes inne 12 timer etter fangst tidspunktet. Det er kun 10-15 % av fangsten på Skrei som blir godkjent som Pemium kvalitet. 

Det er 71 produsenter og 44 eksportører som er godkjent for å kunne merke Skrei med dette kvalitetsmerke:

I år har eksportverdien av merkevaren fersk skrei fra januar til april 186 millioner NOK, USD 22,8 mill, EUR 19,9 mill. En økning på NOK 52 mill, USD 6,4 mill, EUR 5,6 mill fra 2015.

Salg av fersk torsk, inkludert skrei og fileter, i denne perioden utgjorde 1,4 milliarder NOK, USD 171,8 mill, EUR 149,6 mill. En økning på 17 prosent, 203 mill NOK, USD 24,9 mill, EUR 21,7 mill fra 2015.

Snittpris: NOK 36,10, USD 4,43, EUR 3,86 pr kg. Eksportverdi pr.kg: NOK 5,93, USD 0,73, EUR 0,63 pr kg høyere enn i samme periode i 2015. 
2016 ga en høyere pris: NOK 5,39, USD 0,66, EUR 0,58 mer for en kilo kvalitets merket skrei, sammenlignet med hel, fersk torsk.

Bedre eksportpriser på skrei: 
NOK 8,30, USD 1,02, EUR 0,89 

"Kvalitetsmerking øker arbeidsmengden for prosuentene. Hver fisk skal evalueres, kvalitet-merkes og pakkes i henhold til standarden. Markedet er villig til å betale mer for kvalitetsmerket Skrei noe som er tilstrekkelig til å dekke disse ekstra kostnadene,"
Amund Bråthen, rådgiver med NSC.