tirsdag, mars 29, 2016

Aktiebryggeriet i Trondhjem

Etiketten er fra nettsiden: skrotnissen
For meg som gikk mine barnesko på Lademoen i 1950/60 er det noe som ikke stemmer når jeg ser E.C.Dahls logoen på bryggeriet i Strandveien. Det var umulig å komme med en flaske E.C.Dahls øl på Lamon i den tida. Og sikkert enda værre om vi går lenger tilbake i tid.
I østbyen var det, Aktiebryggeriet. I de "finere strøk" av byen var det E.C.Dahls. Det var samme sak i Oslo med Schou på Østkanten og Frydenlund på Vestkanten. Klasseskillet var et virkelig skille på arbeiderklassen og de borgerlige. Og øl var en viktig kulturbærer i denne sammenheng.
Aktiebryggeriet ble konstituerende i generalforsamling, 9 juni 1899. Det var fortsettelsen på Trondhjems Bryggeri, 1883. Opprinnelig var det C.L.Schreiner & Co's Bryggeri etablert i 1839.
Aksjonærene i Aktiebryggeriet 1899
Aktiebryggeriets første: Direktion, funktionærer og arbeidsstok
November 1900 var anlegget klart for prøvebrygging. Det første brygget ble utført den 30. I desember ble det brygget flere ganger. Regulær drift var igang i januar 1901 og bygget ble offisielt overlevert 14 februar 1901 med følgende regnskap:
Bygningens konto...........................kr.225.837,28
Maskinerne....................................kr.156.950,83
Tomt, kloakk, planering...................kr.  31.864,46
Arbeidslønninger, assurance, arkitekt,
forsikring, midl.gjærder og skur m.v.kr.   29.634,74
"Efter anskaffelser av fate, flasker, heste og voiturer, pakkasser og kurve samt forskjellige rekvisita blev regnskapet avsluttet med en totalsum av kr.500.756,33. Ved de avholdte brandtakst og eiendomstakstforretninger blev de vedtatte summer sat til henholdsvis kr.540.000,00 og kr.520.000,00"
Informasjon om dette er hentet fra Lademoen Historielag. På linken under er det mer informasjon: