onsdag, november 26, 2014

Utdanningsfond for Wim og Tidemann

     Wim Frimann                                     Tidemann
Foto: Per Sollerman
Utdannelsesfondet for Wim Frimann og Tidemann   
skal gi dem et økonomisk fundament for utdannelse
når de er ferdig med videregående skole.
Det vil bli utbetalt når de er 18 år. 
Navn på konto: May Vera Møsth.
Konto nr.4295.22.67668
Innbetalt pr.26.11.2014   kr.89.700
Fødselsdag Tidemann        02.10.2009
Fødselsdag Wim Frimann  05.05.2005 
Send gratulasjonskort på bursdagene til:
Tidemann Møsth - Wim Frimann Møsth
c/o Elin Aasheim
Etterstadsletta 99, 0660 Oslo  
Kontakt info: telefon +4792499442
Les mer om Roar her!