onsdag, april 09, 2014

Lilleby Smelteverk skrotesSmelteverket på Lilleby var for alle oss som bodde på Lamo'n en pest og en plage. Var det et lite drag i lufta fra øst, så kunne vi bare glemme å henge ut klesvasken den dagen. Alt ble svart av røyken fra smelteverket. Og var det vind fra andre himmelretninger så hadde vi store muligheter for å få svart klesvask med røyken fra: Gassverket, Bryggeriet, Lade Fabrikker. Men verstingen var smelteverket, derfor er det absolutt ingen nostalgi hos meg over at forurensingskildene fra industrisamfunnet blir skrotet....men det var artig å se på og få på "tape"!