torsdag, mai 16, 2013

Restaurant og matfag, Strinda Videregående + Famosastipendet