søndag, desember 30, 2012

Farfaren min, Hilmar Møst var bøkker

Farfaren min, Hilmar Møst, var bøkker. Det er en som lager tretønner. Bildet er en av hans kniver, som jeg har arvet, og som alltid har vært i mitt verktøyskrin. Om du ser nøye på bildet vil du se at det er sagtagger nederst hvor knivseggen slutter. Han tok et sagblad, kuttet det....eller antagelig var det blitt kuttet ved et uhell. Slipte opp den ene enden som knivblad, surret skinn rundt som skaft, og derved ble det en kniv til å karve på tønnestavene som var av eik.
Han ble ansatt som bøkker på Lade Fabrikker som produserte såpe, spesielt grønnsåpe. Jobben var å lage tretønner som grønnsåpen ble embalert i. Etterhvert tok metalltønner over for tretønnene og min farfar ble flyttet fra bøkkerverkstedet som ble nedlagt og over til såpekokeriet hvor han ble såpekoker. 
Han sluttet ikke med å lage tønner for det. Det ble istedet produksjon av små tretønner for oppbevaring av "edle drikkevarer". Et arbeide han utførte på kjøkkenet hjemme, da hadde han forskjellige typer verktøy, mange hjemmelaget som kniven på bildet. For å bevare disse tønnene krevde det at de alltid var fylt med veske for ikke å tørke ut å falle fra hverandre. Dette ble ofte avglemt, når de "edle dråper" var drukket opp og man måtte fylle etter med vann for å bevare tønna. Da ble det restaureringsarbeide for farfar sammen med produksjon av nye små tønner.
Bøkker - Wikipedia

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar