tirsdag, juni 19, 2012

Krafttak for sang har medvind på Stortinget


skjermbilde-2012-06-05-kl.-20.25.43.png

Krafttak for sang har medvind på Stortinget

I innstillingen som Kulturkomiteen kom med i forbindelse med Stortingsmeld. 10 (om kultur, inkludering og deltaking) fikk Syng for livet sterk støtte fra en enstemmig komite.
les mer...

Seminar: Kor og helse......info her!