fredag, juli 01, 2011

Tjeld - Haematopus Ostralegus


Utenfor Skutvik Gjestgiveri idag kl.11.15 var det et Tjeldpar med to små unger som gikk og spiste. De voksne grov frem mark og småkryp som de la på bakken klar for bespisning for de små. De var så tamme at vi ikke var mer enn to-tre meter fra dem.
Et av livets under.

Mer om Tjeld på Wikipedia....klikk her!