søndag, juli 03, 2011

Storspove - Numenius arquata

- Storbritannia
- Nord og mellom Europa til Ural i øst. På østsiden av Uralfjellene finner du en underart: orientalis.
- Nord i Finnland og det Russiske taigaområdet.
- Norge, hele kysten opp til Finnmark.
Har hatt en stabil utbredelse, kanskje en liten tilbakegang.
Holder til på åpne marker, både dyrket og udyrket. 
Du kan se hvor du finner storspoven i Norge på Norsk Ornitologisk Forening sitt
utbredelseskart......klikk her!
Ankommer hekkeplassene i april. Den er monogam, hvor begge kjønn deltar i rugingen.
Den trekker om høsten til den nordlige del av de britiske øyer.