onsdag, mai 11, 2011

Vera på YouTube

Tante Anne, Jo's søster, har laget en billedmontasje med musikk om Vera: