søndag, april 17, 2011

Hjernen ikke lenger alene

Å tenke på hvordan Internett har endret vår måte å tenke på. Hva kan være vanskeligere enn det? Mer ullent? Det eneste som er sikkert er at ett svar med to streker under ikke finnes. Men la oss prøve. Prøve å tenke, slik vi tenker i dag, på den nye måten.......les hele artikkelen