søndag, februar 11, 2007

Maten plyndres for næring

Aftenposten, lørdag 10 feb.
Niels Chr.Geelmuyden
nich-ge@online.no
http://www.nrk.no/img/360076.jpg

DE FLESTE KORNSLAG og planter er kapable til å ta opp i seg 60 ulike mineraler fra jorden de er plantet i. Problemet består i at de bare behøver noen få av disse mineralene for å vokse. Korttenkte og grådige mennesker har derfor utviklet kunstgjødsel bestående av nitrogen, fosfor og kalsium.....les mer