tirsdag, januar 24, 2006

Skrei del # 4 - Klippfisk

Bildet er fra Klippfiskmuseet i Kristiansund

Baskerne hadde noe som nordmenn ikke hadde. Salt.

Fra skreifisket startet opp på Newfoundland, år 1100,hadde de vært istand til å oppbevare fisken på grunn av deres tilgang på salt.

Matkultur rundt produktet salt skrei ble skapt på den Iberiske halvøy, i Spania og Portugal. Men ikke bare der. Det spredde seg med den romerske kirke. Derfor ble klippfisk sterkest forankret i den latinske delen av Europa.

Fra år 1600 kom saltet til Norge.
Sammen med saltet kom hollenderen, Jappe Ippes. Han bosatte seg på Nordmøre, og lærte bort hemmeligheten med produksjon av klippfisk.

Det ble starten på Kristiansund som norges viktigste klippfiskby.Toppåret var 1876 da eksporten var 21.000 tonn klippfisk.

Klippfisk ble produsert langs store deler av kysten i Nord Norge. 70 skip, fra Kristiansund, skonnerter, galeaser og jakter, var utrustet for oppkjøp under skreifisket.


Skrei ble kjøpt direkte fra fiskerne. Med salt, varer og penger. Den ble flekt og lagt ned i lasterommet med salt imellom hvert lag. Etterpå dro jekta til et område som var egnet for tørking av den salte skreien på berget. Ansvaret for tørking ble overlatt til en lokal "formann".

Først ble fisken vasket helt ren med en børste.
En liten kniv og en ullvott var også nødvendig redskap for å fjerne den sorte hinna i fiskebuken. Hele bygda var engasjert i arbeidet med å legge fisken ut over berget. Om kvelden, og dersom det kom regn, ble fisken stablet i små sirkelrunde stabler.

På toppen av hver stabel ble det satt på en paraplyformet trehatt.

Bjørn

www.egifteurope.com
www.egiftdownloads.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar